Podoskop

Jest urządzeniem diagnostycznym, które pozwala na wykonanie badania statycznego i dynamicznego. Badanie statyczne - podczas stania na podoskopie, można obejrzeć kształt stóp, wszelkiego rodzaju zgrubienia na skórze, sposób obciążania. Widać miejsca styku stopy z podłożem, a tym samym wysklepienie łuków stopy, ustawienie pięt. Pozwala to na ocenę wad stopy takich jak płaskostopie, stopa płasko-koślawa, stopa wydrążona czy koślawość palucha. Badanie dynamiczne – naprzemienne stawanie na jednej nodze, dzięki czemu można określić stabilność stawu skokowego, zmianę kształtu stopy pod wpływem obciążenia oraz pracę miednicy i kręgosłupa. Badanie na podoskopie pozwala na jednoczesna ocenę części podeszwowej z jej częścią grzbietową, stawami skokowymi i kolanowymi oraz kręgosłupem w trakcie badania wpływu ustawienia stóp na postawę.

Klinika zdrowej stopy Warszawa